Waar staat GMT voor? Een missie met een visie.

Vraagstukken als innovatie, nieuwe organisatie- en bedieningsconcepten, duurzaamheid, korte levenscycli van producten en diensten, het versterken van de ‘core business’ door versterking van de concurrentiepositie, het voldoen aan wet- en regelgeving, etc. zijn aan de orde van de dag.

Om slagvaardig in te kunnen spelen op de hierboven genoemde ontwikkelingen, biedt GMT ondersteuning bij de ontwikkeling van een visie en de vorming van de strategie van een organisatie. Vervolgens kan GMT een belangrijke rol vervullen bij de implementatie van deze visie en strategie in de organisatie, dat wil zeggen voor en door uw mensen.

Daarnaast is het succes van een organisatie is in hoge mate afhankelijk van de kwaliteit van processen(inrichting) en van gegevens voor een tijdige sturing op de diverse niveaus en de beschikking over informatie en kennis. GMT kan de kwaliteit van det informatie-voorziening toetsen aan de informatiebehoeften van een organisatie. Hierbij is de aansluiting met de business, de zogenaamde Business-ICT-Alignment en het inrichten vanuit een architectuur uitermate belangrijk. ICT wordt immers ingezet als ondersteuning van de processen en om een bijdrage te leveren aan de (meetbare) doelstellingen.

De consultants van GMT hebben hun sporen in het bedrijfsleven verdiend en zijn onafhankelijk van wie en wat dan ook. Wij hebben de kennis en ervaring opgedaan met de uitvoering van vele opdrachten en projecten, gebundeld tot een aanpak die zijn waarde in de praktijk heeft bewezen. Bij deze aanpak staat altijd de situatie van de klant centraal en het resultaat voorop.

Daarom levert GMT een waardevolle bijdrage aan uw bedrijf om over te schakelen van ‘verleden en beheer’, naar ‘toekomst en strategie’, ondersteund door de juiste informatievoorziening.

Project- en programmamanagementen communicatie zijn belangrijke factoren bij veranderingsprocessen. Communicatie profileert, informeert, stimuleert, motiveert en inspireert. Deze aspecten spelen allemaal binnen projecten en opdrachten en zijn van vitaal belang voor het creëren van een breed draagvlak voor het veranderingsproces.

GMT voert opdrachten uit voor het bank- en verzekeringswezen, retail organisaties,(semi) overheid, zorgsector en bepaalde industrieën. Voor de uitvoering van projecten en opdrachten worden gemotiveerde en capabele consultants ingezet, die een neutrale en deskundige rol vervullen en waarbij een doelgerichte aanpak en het leveren van kwaliteit voorop staan.